Close

Election Ampati

Kamrang:

  • Vote on·.giparangko segatna
  • Election ko ong·atna
  • Election baksa nangchapgipa gipin programrang jekai SVEEP, NVD aro uandakgiparangko ong·atna
  • Electoral Roll ko parakatna,namdapatna aro tarina
  • Electoral Photo Identity Card(EPIC) ko on·a
  • Polling Stations ko Rationalization/Reorganisation ka·na
  • Provision of Act o pangchake Voter’s Education ko ong·atna